RP Hradec Králové a Pardubice

Aktuality z regionu

Dne 24. listopadu 2014 se konala společná výroční konference Krajského sdružení pardubického kraje a Krajského sdružení královéhradeckého kraje. Hostem jednání byl Ing. Jiří Marek, první místopředseda OS...

• pokračování

Regionální pracoviště Hradec Králové zorganizovalo spolu s krajskými sdruženími královéhradeckého a pardubického kraje několik školení pro funkcionáře ZO. kromě specializovaných školení to byly zejména dvě...

• pokračování

K 95. výročí trvání odborů ve firmě uspořádali odboráři z FAB Rychnov pro své členy a rodinné příslušníky celodenní akci.. Pro účastníky byl připraven velmi pestrý a pěkný program až do večerních hodin.

• pokračování

Plán činnosti RP Hradec Králové

.................. .............................. ...........................

...

• pokračování

K tématu „Pracovnělékařská péče“ (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách)

.................... ........................... .......................

• pokračování

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem