RP Olomouc

Aktuality z regionu

Dne 2. 9. 2019 se v sídle  RP Olomouc uskutečnilo páté letošní zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje. Zástupci Rady KS   projednali organizační zajištění účasti  zástupců ze ZO  ...

• pokračování

Dne 3. 6. 2019 se uskutečnilo v sídle  RP Olomouc čtvrté letošní zasedání Rady KS  OS KOVO Olomouckého kraje na kterém schválili zástupci Rady KS  plán činnosti na druhé pololetí 2019

• pokračování

Dne 21. 5. 2019 se uskutečnilo v areálu BEST SPORTCENTRUM Olomouc školení BOZP pro členy ZO OS KOVO Olomouckého kraje. Účastníci školení byli seznámeni s platnými předpisy v oblasti BOZP, s připravovanými...

• pokračování

Dne 24. 4. 2019  se uskutečnilo v sídle  RP Olomouc třetí letošní zasedání  Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje. V rámci zasedání se zástupci Rady navzájem informovali o situaci v jednotlivých ZO v rámci...

• pokračování

Dne 8. 4. 2019 se uskutečnilo v areálu SPORTCENTRUM BEST Olomouc další školení pro zástupce ZO OS KOVO Olomouckého kraje, na téma Základní dokumenty a činnosti ZO. Odborný výklad týkající se vnitřních...

• pokračování

Dne 6. 3.2019  se uskutečnilo v sídle  RP Olomouc druhé letošní   zasedání  Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje. Na zasedání Rady byl přizván i kol. Stanislav Macek - člen KM, který informoval zástupce Rady o...

• pokračování

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo zasedání VO Olomouckého kraje pro oblast Šumpersko-Jesenicko v sídle 1. ZO OS KOVO Mohelnice za účasti svolávající zástupkyně VO kol. Janky Rýznarové, zmocněnce KS kol. Zdenky...

• pokračování

Ve středu 20. 2. 2019 se uskutečnil seminář v areálu Sportcentrum BEST v  Olomouci  na téma Hospodaření ZO a účetnictví. Seminář byl zaměřen na aktuality v oblasti  DPH, Zákona o daních z příjmu, EET,...

• pokračování

Dne 7. 2. 2019  se uskutečnilo v sídle  RP Olomouc první letošní zasedání  Rady KS  OS KOVO Olomouckého kraje. Jedním z bodů programu zasedání  bylo i schválení Plánu   činnosti KS  OS KOVO Olomouckého...

• pokračování

Dne 21.1.2019 proběhla  Konference KS  OS KOVO Olomouckého kraje v areálu  Sportcentrum BEST Olomouc. Na konferenci se dostavilo celkem 24 delegátů, což činilo 68,57 % z celkového počtu 35 pozvaných. Zprávu...

• pokračování

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem