RP Ostrava

Aktuality z regionu

V rámci projektu ČMKOS - Koncepční změny v ZP - proběhlo dne 14.9.2016 první školení, které se uskutečnilo na DOS Ostrava. Posluchači z řad zájemců jednotlivých ZO byli seznámeni s navrhovanými koncepčními...

• pokračování

V rámci RP Ostrava bylo uskutečněno školení na téma Ekonomika podniku, které připravila a komentovala kol. Ing. Šuláková Soňa. Za jednotlivé ZO se zúčastnilo celkem 16 posluchačů.

• pokračování

Ve dnech 5. - 6. 5. 2016 proběhlo na RS Valaška výjezdní zasedání výboru ZO OS KOVO Ví9tkovice závod 3. Součásti zasedání bylo i školení BOZP, které provedl kol. Šmíd. První den bylo téma novinky v...

• pokračování

Výbor ZO OS KOVO Stavby a strojírny Třinec uskutečnil ve dnech 27.4. - 28.4.2016 výjezdní zasedání na RS Lačnov Horní Lomná. Součásti programu bylo společné jednání se zástupci vedení společnosti, školení...

• pokračováníZákladní organizace KOVO MSA Dolní Benešov uspořádala výjezdní zasedání pro členy výboru ve dnech 21.4.-23.4.2015. V rámci spolupráce se pro účastníky uskutečnilo v dopoledních...

• pokračování

Ve dnech 20.4. - 21.4.2016 se uskutečnilo opět další školení pro zástupce ZO OS KOVO Moravskoslezského regionu. Školení se uskutečnilo na RS Reataso Horní Bečva a sjelo se celkem 107 posluchačů. První den,...

• pokračování

KS MSK uspořádalo dne 30.3. 2016 konferenci KS MSK, která se konala v KD Akord v Ostravě - Zábřehu. V rámci konference vystoupil host kol Jaroslav Souček, který účastníky seznámil s aktuálními informacemi...

• pokračování

Ve dnech 8. - 9. 3. 2016 se opět uskutečnilo školení pro hospodáře a předsedy ZO v rámci MSK,  na oblíbené téma - hospodaření a daně ZO. školení se uskutečnilo na RS Beskydka v Dolní Lomné a tradičně se...

• pokračování

Regionální pracoviště Ostrava realizovalo dne 17.2.2016 další školení pro zástupce ZO OS KOVO MSK,  na téma Základní dokumenty a činnosti ZO. Semináře se zúčastnilo 9 posluchačů. Odborný výklad podal...

• pokračování

Dne 11.2.2016 se uskutečnilo zasedání KS MSK na DOS Ostrava. Hlavním tématem jednání byla otázka centrální evidence členů, dále byla projednána zpráva Komise pro stanovy a na závěr by l odsouhlasen termín...

• pokračování

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem