RP Ostrava

Aktuality z regionu

Dne 18.5.2015 se uskutečnilo na RP Ostrava školení na téma Ekonomika podniku. Za výbory ZO v rámci MSK se zúčastnilo celkem 17 posluchačů. Účastníky školením provedla kol. Ing. Šuláková Soňa.

• pokračování

Ve dnech 22. - 23.4.2015 se uskutečnilo na RS Beskydka v Dolní Lomné školení BOZP pro zástupce VZO Moravskoslezského kraje. První den proběhlo školení na téma uznávání pracovních úrazů a následně...

• pokračování

Dne 26.3.2015 se uskutečnila v DK Akord řádná konference Krajského sdružení OS KOVO Moravskoslezského kraje. Po úvodní části byla přednesena kol. Štefkem zpráva o činnosti Krajské sdružení za období mezi...

• pokračování

Ve dnech 17.2. - 18.2.2015 se konalo školení Hospodaření ZO + Daně 2015 pro zástupce ZO Moravskoslezského regionu. Pro náhlé onemocnění kol. Plesníkové byli ve spolupráci s vedením svazu operativně ...

• pokračování

V říjnu 2014 se uskutečnilo dvoudenní školení BOZP pro zástupce ZO OS KOVO Moravskoslezkého regionu. Celkově se zúčastnilo 101 posluchačů, lektorsky provedli školením na jednotlivé témata kol. Křepinský (...

• pokračování

Dne 17.6.2014 zorganizoval VZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava - 3 Servis mítink zaměstnanců závodu společnosti Arcelor Mittal Ostrava, k řešení stávající situace v uvedené společnosti. Hostem mítinku byl i...

• pokračování

Dne 17.6.2014 pořádalo RP OS KOVO Ostrava školení na téma Základní dokumenty a činnost ZO ve školící místnosti DOS Ostrava. Lektor Ing. Jiří Kozel.

• pokračování

Pořádané dne 21. 2. 2013 v zasedací místnosti DOS Ostrava, lektor Ing. Kozel

...........................

• pokračování

Moravskoslezského kraje (G6)

Konaná dne 28. - 29. 1. 2013 v RS Valaška ve Valašské Bystřici

...........................

• pokračování

Pořádané pro hospodáře a členy DaRK OS KOVO MSK, v rekreačním středisku RETASO na Horní Bečvě ve dnech 20. - 21. 3. 2013, lektor OS KOVO Praha p. Jindřiška Plesníková

• pokračování

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem