RP Ostrava

Aktuality z regionu

Další seminář v rámci akce Posilování sociálního dialogu se uskutečnil dne 19.11.2015 v zasedací místnosti DOS Ostrava. Účastníky - posluchače - z řad členů OS KOVO s obsahem semináře seznámila kol. Mgr....

• pokračování

V působnosti RP se podařilo realizovat další seminář v oblasti posilování sociálního dialogu. Tentokrát se konalo dne 22.10.2015 v prostorách závodního výboru Arcelor Mittal Ostrava - závod 3 servis,...

• pokračování

V rámci celoročního plánu proběhlo ve dnech 21.10. - 22.10. 2015 školení BOZP pro ZO MSK na RS Retaso Horní Bečvy. Celkový počet účastníků byl 105. Přítomní byli v jednotlivých blocíh seznámení s...

• pokračování

V rámci " Realizace seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních" se dne 14.10.2015 uskutečnilo první školení. Bylo určeno pro ZO skupiny Vítkovice. Seminář se...

• pokračování

Dne 18.5.2015 se uskutečnilo na RP Ostrava školení na téma Ekonomika podniku. Za výbory ZO v rámci MSK se zúčastnilo celkem 17 posluchačů. Účastníky školením provedla kol. Ing. Šuláková Soňa.

• pokračování

Ve dnech 22. - 23.4.2015 se uskutečnilo na RS Beskydka v Dolní Lomné školení BOZP pro zástupce VZO Moravskoslezského kraje. První den proběhlo školení na téma uznávání pracovních úrazů a následně...

• pokračování

Dne 26.3.2015 se uskutečnila v DK Akord řádná konference Krajského sdružení OS KOVO Moravskoslezského kraje. Po úvodní části byla přednesena kol. Štefkem zpráva o činnosti Krajské sdružení za období mezi...

• pokračování

Ve dnech 17.2. - 18.2.2015 se konalo školení Hospodaření ZO + Daně 2015 pro zástupce ZO Moravskoslezského regionu. Pro náhlé onemocnění kol. Plesníkové byli ve spolupráci s vedením svazu operativně ...

• pokračování

V říjnu 2014 se uskutečnilo dvoudenní školení BOZP pro zástupce ZO OS KOVO Moravskoslezkého regionu. Celkově se zúčastnilo 101 posluchačů, lektorsky provedli školením na jednotlivé témata kol. Křepinský (...

• pokračování

Dne 17.6.2014 zorganizoval VZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava - 3 Servis mítink zaměstnanců závodu společnosti Arcelor Mittal Ostrava, k řešení stávající situace v uvedené společnosti. Hostem mítinku byl i...

• pokračování

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem