RP Plzeň a Karlovy Vary

Aktuality z regionu

Výbor ZO OS KOVO EVOBUS Holýšov ve spolupráci s regionálním pracovištěm v Plzni poskytli členovi ZO kol. Černému rychlou pomoc z Konta živelných pohrom po průtrži mračen ze dne 24.5.22 která poškodila část...

• pokračování

V pátek 24.června 2022 vyhlásila základní organizace OS KOVO ve společnosti Molins, s.r.o. v Plzni stávkovou pohotovost na podporu svého požadavku zvýšit mzdy o 9 procent. Firma navrhla v průběhu jednání...

• pokračování

Dne 3.6. 2022 proběhlo v obřadní síni radnice Městského úřadu Domažlice slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventce a absolventům maturitního oboru mechanik – seřizovač SOU Domažlice.

...

• pokračování

V prostorech hotelu Central v Plzni se uskutečnil dne 7.6.2022 seminář funkcionářů – inspektorů BOZP. Přednášel specialista BOZP RP OS KOVO Plzeň.

• pokračování

Dne 12.4.2022 proběhl v Plzni v hotelu Central seminář pořádaný regionálním pracovištěm na téma Zákoník práce, kolektivní vyjednávání a mzdy. Hlavními body semináře se účastníci zabývali především v ...

• pokračování

Dne 6.4.2022 proběhl seminář pro obsluhu programu TREWIS ZO a on-line evidenci členů OS KOVO. V průběhu semináře si účastníci mohli jednotlivé funkce, nástroje a cesty rovnou vyzkoušet a otestovat již v ...

• pokračování

Dne 30.3.2022 proběhla Konference KS Plzeňského a Karlovarského kraje v pavilonu č. 8 v areálu SOU - E v Plzni. Za výkonné vedení se jednání účastnil místopředseda OS KOVO Libor Dvořák a místopředseda OS...

• pokračování

Ve středu 16. března 2022 se uskutečnil v Plzni v hotelu Central seminář o hospodaření ZO. Seminář byl zaměřen na účetnictví základních organizací, roční inventarizaci majetku, účetní závěrku, zveřejnění ÚZ...

• pokračování

Dne 9.3.2022 proběhl seminář na téma finanční analýza a hospodaření podniku v prostorách hotelu Central v Plzni. Lektorem semináře byl specialista OS KOVO Ing. Jaroslav Brožek.

• pokračování

Dne 28.2. 2022 proběhlo v Karlových Varech jednání VO 1422, jehož tradičním a pravidelným účastníkem je taktéž předseda ZO OS KOVO ASTOS Aš kol. František MINHA, který se 10.ledna 2022 dožil krásných 70 let...

• pokračování

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem