RP Plzeň a Karlovy Vary

Aktuality z regionu

V prostorech hotelu Central v Plzni se uskutečnil dne 7.6.2018 seminář funkcionářů – inspektorů BOZP. Přednášel  vedoucí inspektor OIP Plzeň Ing. Duchek Miroslav  a specialista BOZP RP OS KOVO Plzeň  Pelc...

• pokračování

Dne 30.5.2018 se v areálu SOU Elektrotechnického v Plzni konal seminář pořádaný RP OS KOVO Plzeň na téma Ochrana osobních údajů a její aplikace v odborech (GDPR). Na akci  přišlo 38 účastníků z řad...

• pokračování

Dne 10.5.2018 se v hotelu Centrál uskutečnil seminář pořádaný RP OS KOVO Plzeň, který byl určen pro funkcionáře výborů ZO a seskupení členů.

Seminář měl několik témat a hlavním bodem bylo zopakování...

• pokračování

 

Dne 1.5.2018 se v Regensburgu v SRN jako zástupci OS KOVO a členů OS KOVO - odborářů z Plzeňského a Karlovarského kraje zúčastnili prvomájových oslav vedoucí regionálního pracoviště Ivo Kužel a...

• pokračování

Dne 28.3.2018 proběhla Konference KS Plzeňského a Karlovarského kraje  v pavilonu č. 8 v areálu SOU - E v Plzni. Za výkonné vedení se jednání účastnil místopředseda OS KOVO Libor Dvořák. Jako host se...

• pokračování

Dne 15. února 2018 se uskutečnil v pavilonu č. 8 SOU – E v Plzni ve Skvrňanech seminář pro Dozorčí a revizní  komise ZO OS KOVO. Programem semináře byly základní dokumenty ZO, povinnosti DaRK dle stanov OS...

• pokračování

 

Dne 13. února 2018 se uskutečnil v pavilonu č. 8 SOU – E v Plzni ve Skvrňanech seminář Hospodaření ZO pro základní organizace Plzeňského a Karlovarského kraje.

Seminář byl zaměřen na...

• pokračování

Dne 23.ledna 2018 se v Karlových varech v obvyklém čase po začátku nového roku 2018 uskutečnilo první jednání volebního obvodu 1422. Jednání se jako hosté účastnil bývalý vedoucí RP OS KOVO Plzeň a také...

• pokračování

      Na konci letošního roku se v Plzni opět sešli zástupci odborových organizací  KOVO působící v závodech GRAMMER v České republice se zástupci odborů DGB a IGM a členů dozorčí rady firmy GRAMMER AG....

• pokračování

V prosinci 2017 proběhly semináře BOZP v rámci volebních obvodů.

• pokračování

Stránky

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem