Mladí v regionech

mapka

Některé regiony mají své zastoupení v podobě zástupce v centrální Komisi mladých OS KOVO, kterého si zvolilo dané Krajské sdružení. Tento zástupce, který zastupuje všechny mladé ve svém regionu má právo přednášet své požadavky na Radě či Konferenci ve svém KS a zároveň přenáší informace do centrální Komise mladých OS KOVO a do své mateřské základní organizace.Tento zástupce však není na tuto funkci uvolněn, je z 99% zaměstnananec v některém závodě (firmě) a je člen OS KOVO v základní organizaci, která působí u tohoto zaměstnavatele.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem