Mladí kováci opět v Louňovicích pod Blaníkem 2018

Louňovice pod Blaníkem se stanou již počtvrté místem, kde se sejdou mladí kováci. Komise mladých OS KOVO se rozhodla opět uspořádat jejich setkání. To bude celkově již sedmé takového rozsahu. Organizátoři zvou mladé kováky do rekreačního zařízení RS Blaník u obce Louňovice pod Blaníkem (nedaleko Vlašimi) v termínu 7. - 9. září 2018 (http://www.rekreace-deti.cz/).

   Počítá se s účastí až 150 mladých kováků či kovaček. Na setkání mladých budou pozváni také naši kolegové a kolegyně ze zahraničí. Věříme proto, že mezinárodní hosté budou přínosem při výměně zkušeností mezi účastníky akce.

   Součástí programu budou nejen diskuse, ale i zábava. Účastníci se mohou přihlásit na různé sportovní disciplíny se zajímavými cenami pro vítěze i poražené a pobavit se při kulturních programech se svými kolegy či kolegyněmi. Účastníci zde budou diskutovat o všem, co dnes mladou generaci zajímá. Hlavní motto Mezinárodního setkání mladých kováků 2018 zní „Mladí chtějí být slyšet!”. Smyslem je nabídnout lidem prostor k rozvoji jejich potenciálu. Dát jim šanci uplatnit nové technologie přenosu a nakládání s informacemi v odborech a nové nástroje a strategie ve styku s médii.

V Louňovicích pod Blaníkem dostanou mimo jiné prostor pro vytvoření loga a sloganu celostátního setkání mladých. Budou se zabývat především tématem vstupu do odborů a přínosy práce v nich.

    Pokud jsi právě Ty mladý Kovák či Kovačka, zajímáš se o práci v odborech nebo naopak nevíš co od odborů očekávat, přijeď! Nech starosti doma a pojď se s námi seznámit a odnést si něco z diskusí či workshopů se svými novými přáteli z celé ČR a zahraničí. Limitem je pouze věková hranice 35 let.

    Další informace získáš u svého předsedy ZO, vedoucího příslušného Regionálního pracoviště OS KOVO či na internetových stránkách (www.oskovo.cz, www.mladikovaci.cz), případně na facebooku: https://www.facebook.com/mladikovaci?ref=hl, na výše uvedených odkazech nalezneš ke stažení i leták a přihlášku na akci.

    Přihlásit se můžeš na svém Regionálním pracovišti OS KOVO nebo na organizačně-provozním úseku OS KOVO u Kateřiny Kordovské – kordovska.katerina@cmkos.cz, (tel. 602 354 238). Tvoji vyplněnou přihlášku očekáváme nejpozději do 31. 8. 2018. - prodloužený termín.

    Podmínkou tvé účasti je uhrazení vratné kauce 300,- Kč na osobu na účet OS KOVO č. 2000141339/0800 do 31. 8. 2018 případně po dohodě s místopředsedou OS KOVO Tomášem Valáškem lze termín posunout v případě pozdějšího schváleného přihlášení na setkání mladých. Jako variabilní symbol uveďte soubor čísel ve tvaru: 972 a 4 místné číslo, které udává číslo Vaší základní organizace či seskupení členů OS KOVO. Např.: 9722831, kdy číslo 2831 je ZO OS KOVO IG WATTEEUW. Organizátor hradí náklady na ubytování, stravu a náklady spojené s organizací vlastního setkání. Doprava je individuelní. Náklady na dopravu si hradí každý sám, případně uhradí náklady, na základě dohody vysílací základní organizace OS KOVO, která stejně tak může za účastníka po dohodě uhradit vratnou kauci.

    Kauce se vrací zpět plátci v případě, že se nahlášený účastník setkání mladých opravdu zúčastní, pokud se nezúčastní, kauce propadá OS KOVO a bude z ní hrazena část nákladů na setkání mladých OS KOVO. Refundaci mzdy OS KOVO nehradí.

    Všem přihlášeným účastníkům bude nejpozději 1 týden před samotným setkáním poslán podrobný program Setkání mladých 2018 i s instrukcemi na Vámi sdělený e-mail vyplněný v přihlášce, kterou bude organizačně-provozní úsek OS KOVO distribuovat přes Vaše příslušné Regionální pracoviště OS KOVO. 

Leták na nástěnku ke stažení zde: pdfjpg

přihláška ke stažení zde

 

Tomáš Valášek
místopředseda OS KOVO

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem