Mladí kováci ze čtyř zemí jednali o strategii

Proč být v odborech a co udělat pro to, aby do odborů vstoupilo víc mladých lidí, a jak prosazovat nové myšlenky, o tom se mimo jiné diskutovalo na sedmém ročníku Setkání mladých kováků v Louňovicích pod Blaníkem. Přes šedesát nadšených mladých odborářů z Polska, Dánska, Německa a České republiky během třídenního setkání, které začalo v pátek 7. září, vymýšlelo slogany, sdělovalo si zkušenosti a sportovalo. Za hlavní motto akce zvolili organizátoři slogan: „Mladí chtějí být slyšet.“ Akci podpořila Nadace Friedrich-Ebert-Stiftung.

Odbory potřebují mladou krev

Podle účastníků, kteří absolvovali některou z dřívějších akcí, šlo o jedno z nejlepších a nejdynamičtějších Setkání mladých kováků vůbec. Během úvodního večera, který zahájil a moderoval místopředseda Odborového svazu KOVO společně se svým kolegou Ondřejem Bujokem, místopředsedou kováků z Třineckých železáren, prezentovali mladí své důvody, proč do odborů vstoupili a jaké zkušenosti jim to přineslo.

„Osobně jsem si z tohoto setkání, jehož organizace je vždy mimořádně náročná, a jinak tomu nebylo ani tentokrát, odnesl velmi dobrý pocit. Je vidět, že mladí lidé vnímají důležitost odborů a chtějí jim do žil vlít novou krev. Uvědomují si, že žijeme v době, která s sebou přináší nové problémy, nové výzvy, na které je nutno kreativně reagovat,“ shrnul své dojmy ze setkání místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek. Podělil se s účastníky o svůj vlastní příběh z dob, kdy jako mladý odborář a zaměstnanec strojírenské firmy před osmnácti lety přesvědčil zbytek zaměstnanců o nutnosti postavit se za svá práva, což znamenalo vyvolání nestandardního postupu, kterým byla „divoká stávka“. Teprve tento krok přiměl zaměstnavatele, aby pochopil, že odbory nelze přehlížet, a zaměstnanci dosáhli zvýšení mezd.

Různé země, podobné problémy

Jeden z dánských kolegů popsal tristní podmínky, jimž v době, kdy žil a pracoval ve Velké Británii, musel čelit až do chvíle, než se neúměrnému tlaku zaměstnavatele vzepřel a s pomocí odborů si vydobyl svá práva. „Pracoval jsem 66 hodin týdně, neměl jsem skoro žádné volné víkendy,“ popsal, co jej přivedlo k rozhodnutí angažovat se v odborovém svazu. V podobném duchu se vyjádřila řada účastníků setkání v Louňovicích. Shodli se nejen na tom, že je nutné, aby se o práci v odborech zajímalo více mladých lidí, ale především na tom, aby mladá generace vnesla do světa odborů nové myšlenky.

„Odbory mi obrovsky pomohly i v osobním životě, díky nim jsem například prošel školením finanční gramotnosti. Pomohlo mi to poprat se nejen se svou životní situací, ale dokázal jsem díky tomu pomoct i jiným lidem. Zmíním se jen o jednom příkladu – setkal jsem se s mladou ženou, která se dostala do velkých finančních problémů. A díky tomu, že mi odbory umožnily absolvovat školení a orientovat se v otázce financí, dokázal jsem jí poradit, co má dělat, jaké kroky má podniknout. Díky tomu je její dnešní životní situace mnohem lepší a má vyhlídky na normální a spokojený život,“ popsal Václav Dvořák ze základní organizace kováků ve společnosti Rotarex jeden z přínosů členství v odborech.

Nejde o věk, ale odhodlání

 „Téma setkání bylo ,Mladí chtějí být slyšet!‘, ale to neznamená, že chceme ostatní překřičet. Dnešní mladí odboráři mají čím přispět, ať už znalostí nových technologií a sociálních sítí, tak schopností nekonvenčně přistupovat k řešení určitých problémů. Tato vlastnost se u některých odborářů s léty vytrácí a stávají se z nich tak trochu ,dinosauři‘. Pojem ,mladý odborář‘ pro mě tedy neznamená člověka určité věkové hranice, ale člověka, který dokáže vystoupit ze své komfortní zóny a sebekriticky posuzovat svá rozhodnutí. Člověka, který je otevřen jiným názorům a chce pomoci ostatním i za cenu osobní oběti,“ popsal svůj pohled na odbory jeden z nejaktivnějších mladých kováků Ondřej Bujok.  

„Musíme se do činnosti odborů co nejaktivněji zapojit my sami a vnášet a prosazovat v nich nové věci a podněty. Jsme mladí, naše generace umí zacházet s novými technologiemi, umí pracovat s informacemi, má nové požadavky. Měla by se proto do odborů zapojit mnohem víc a vnést do nich nové impulzy a myšlenky,“ dodal Václav Dvořák. (jom)

Fotogalerie: 

Autor fotografií Jiří Mareček

Fotogalerie 2: 

Autor fotografií Ondřej Bujok

Fotogalerie 3: 

Autor fotografií Tomáš Valášek

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem