Musíme se vyhnout tomu, aby mladá generace uvízla v nejistotě!

Mladí aktivisté pracovní skupiny mladých industriAll Europe na svém prvním online setkání od začátku krize COVID-19, vyjádřili vážné znepokojení nad současnou situací, se kterou se mladí pracovníci potýkají, a nad jejich budoucností. A mají důvod k obavám.
Očekává se, že nezaměstnanost mladých lidí, která byla již v důsledku krize v letech 2008–09 vysoká, v nadcházejících měsících v Evropě opět vzroste. Situace učňů je také velmi znepokojivá, protože společnosti a školicí střediska v mnoha zemích oznamují škrty v dostupných učňovských oborech. Kromě toho existují pochybnosti o tom, že se v září opětovně otevřou školy pro odborné vzdělávání a přípravu.

Evropská mládež již nesla nápor krize 2008–2009, kdy úsporná opatření zavedená politiky nechala mnoho mladých pracovníků v nejistých pracovních podmínkách. Téměř polovina mladých lidí v Evropě (44%) ve věku mezi 19 a 24 lety v roce 2017 uváděla, že má pracovní smlouvu na dobu určitou. Doba trvání těchto smluv je často kratší než jeden měsíc a neposkytuje ani možnosti sociální ochrany, ani školení. Mladí lidé byli také skupinou, o které bylo uváděno, že je nejvíce zasažena chudobou pracujících (10%), která se často projevuje v neschopnosti dovolit si slušné bydlení a zdravé jídlo.

Krize COVID-19 těžce zasáhla mladé pracovníky a existují obavy, že se situace zhorší. Eurostat hlásí explozi nezaměstnanosti mladých lidí, která v březnu 2020 v EU dosáhla 15,2% ve srovnání se 6% v roce 2019.
Musíme se vyhnout tomu, aby mladá generace uvízla v nejistotě! Mladí lidé musí být schopni zahájit svůj profesní život kvalitním zaměstnáním, které nabízí bezpečnost a možnost osobního a profesního rozvoje prostřednictvím školení a celoživotního učení. To je zásadní také v souvislosti s řízením digitálních a ekologických transformací průmyslu. Mnoho průmyslových odvětví již trpí nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Spoléháme na kvalifikované mladé lidi, kteří budou v blízké budoucnosti pracovat v ekologických a inteligentních odvětvích.

Připravujeme-li se na hospodářské oživení z krize COVID-19 a po ní, musíme věnovat pozornost mladým pracovníkům a učňům. Pokud mladá generace neuspěje, bude nahrávat pouze do rukou populistů.
Pracovní skupina mladých industriAll Europe se 4. června znovu setká online, aby pokračovala ve svých úvahách o konkrétních požadavcích na zlepšení situace mladých pracovníků a učňů v celé Evropě.

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem