Seminář DGB a OS KOVO – Evropa roku 2019

Ve dnech 18. – 20.10.2019 proběhl v hotelu Olšanka v Praze mezinárodní seminář na téma „Evropa roku 2019“. Akci společně připravili OS KOVO a německá odborová centrála DGB za podpory nadace Fridrich Ebert Stiftung. Semináře se zúčastnili zástupci mladých odborářů z DGB, Ver.di a IG Metall a za českou stranu Mladí Kováci OS KOVO nejen z Komise mladých OS KOVO.

Třídenní seminář byl věnován otázkám současné EU. V jaké kondici je Evropská unie kondici a jakým výzvám čelí? Jak se k nim mohou postavit mladí odboráři a odborářky? Program byl náročný, ale velmi zajímavý.

První den jsme se pod vedením místopředsedy OS KOVO, Tomáše Valáška a vedoucího přeshraničních vztahů DGB Bavorsko, Petra Arnicana, věnovali otázce – Co Tě napadne, když se řekne Evropa a odbory? Formou skupinové práce jsme se zamýšleli nad tématy, kterým jsme se následně věnovali. Byli to například rozdíly mezi východem a západem (platová opona, stejná mzda za stejnou práci, jednotná minimální mzda apod.), „Silná EU“ (sociální Evropa, zamezit daňovým únikům, posílit demokracii apod.), rozdíly německých a českých odborů, „Jednota“ (Solidarita a jak lépe spojit evropské odboráře).

V sobotu jsme pokračovali přednáškou Petra Arnicana „Evropa roku 2019“: struktury, aktéři, konflikty a výzvy se zvláštním přihlédnutím k odborovým tématům. V následné diskusi jsme se věnovali vzestupu pravicového extremismu a populistických stran a dalším problémům, kterým Evropská unie čelí. Rozložení politických sil v Evropě zažilo v posledních letech radikální změnu směru, ať se zmíníme třeba o Maďarsku, Rakousku, Polsku, Německu, či České republice.

Následující přednáška byla věnována tématu „Jak se pracuje v Evropě?“ Přednášejícím byl Tomáš Valášek. Zde jsme mohli v mnoha statistikách vidět, že rozdíly mezi Německem a Českem jsou hlavně ve mzdách a platech. Po zjištění, že ceny zboží i nájmů jsou srovnatelné, německou stranu překvapilo. Údajně německá média mylně uvádějí, že v Česku je mnohem levněji než v Německu.

Po obědě jsme si vyslechli přednášku Josefa Patočky, publicisty, člena hnutí Limity jsme my a Kateřiny Smejkalové, vědecké pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung Praha na témata: klimatická změna, digitalizace, migrace, demografické změny, jakým budoucím výzvám čelí evropské trhy práce? V následné diskusi jsme si s přednášejícími vyměnili spoustu poznatků, které obě strany jistě využijí ve své další práci, jak dělat Evropu lepší.

K večeru jsme se vydali pod odborným dohledem Patrika Eichlera, výkonného ředitele Masarykovy demokratické akademie, na prohlídku centra Prahy „Po stopách odborového hnutí“. Navštívili jsme místa spjatá s osobnostmi odborového hnutí. Náročnou cestu jsme zakončili v hospodě „U Fleků“.

V neděli jsme se věnovali dalšímu obsáhlému tématu: Evropské odborové struktury a účast odborů ve strukturách EU a naznačení toho, jaké z pojednaných výzev a problémů se dají řešit a kde. Tohoto tématu se zhostil Tomáš Valášek. Zde jsme se mimo jiné dozvěděli i o aktivitě OS KOVO, která pozvala ke společnému stolu své kolegy z polského odborového svazu Solidarność, slovenského odborového svazu OZ KOVO a za zaměstnavatele zástupce z Ocelářské unie, zástupce polské unie HIPH a zástupce ze Slovenska z U.S. Steel Košice. Výsledkem tohoto jednání byla společná Deklarace, která se věnuje ochranně hutnictví v Evropě a byla zaslána Evropské komisi, Evropskému parlamentu, národním vládám, evropským odborům i zaměstnavatelům. O tomto setkání jste se mohli dočíst v KOVÁKU č. 17.

Na závěr semináře jsme se vrátili k úvodním tématům, která jsme se snažili zpracovat do výstupu, který by položil základy pro další obdobné setkání. Protože jak řekli sami účastníci, tak témata, kterým jsme se věnovali byly natolik obsáhlá, že by stály za samostatný seminář. Také jsme ocenili možnost vyměnit si názory s německými kolegy a tím si vyvrátit některé dezinformace, které se médii šíří – ať už o cenové úrovni, nebo migrantech.

Seminář byl pro mě velkým přínosem a obohacením. Tímto bych chtěl poděkovat organizátorům, kterými byli Tomáš Valášek, místopředseda OS KOVO a Kateřina Kordovská, pracovnice organizačního úseku OS KOVO, Kateřina Smejkalová, vědecká pracovnice Friedrich-Ebert-Stiftung Praha a Petr Arnican, vedoucí přeshraničních vztahů DGB Bavorsko. V neposlední řadě nesmím opomenout vynikající práci tlumočníků a technika a samozřejmě poděkovat všem účastníkům za aktivní a zodpovědný přístup.

Ondřej Bujok
předseda KM OS KOVO

Fotogalerie: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem