Setkání mladých 2016 v obrazech

Louňovice pod Blaníkem se staly od 9. do 11. září 2016 již po čtvrté hlavním místem mladých kováků. Komise mladých OS KOVO se rozhodla po dvouleté odmlce opět uspořádat setkání mladých kováků, které bylo celkově již šesté podobného formátu, včetně účasti delegací ze sousedních zemí.

Zúčastnilo se více než šest desítek mladých kováků z Čech i z okolních států - z Polska, Slovenska, Německa a z Maďarska. A měli si o čem povídat. Hlavním diskusním tématem setkání bylo téma „Role odborů ve společnosti“. Páteční večer byl vyplněn diskusí se členem Výkonného vedení OS KOVO, jeho místopředsedou Tomášem Valáškem. Účastníci setkání se dozvěděli novinky ze svazu, a zejména kam by měl OS KOVO směřovat v nejbližších letech. Následovala diskuse nejen na odborová témata, kterou osvěžil i specialista BOZP z Regionálního pracoviště OS KOVO Ostrava -  Stanislav Šmíd. Po diskusi následoval velice vydařený živý koncert kapely "Merlin", který byl některými účastníky doslova vynášen do nebes. Sobotní dopoledne se všichni sešli na společném workshopu, kde každá delegace prezentovala nejen problémy a postavení mladých ve svých odborových organizacích, ale i nejrůznější jevy, se kterými se setkávají obecně. Ukázalo se, že mnohá témata jsou společná pro všechny, ať už se jedná o nevýhodné pracovní kontrakty pro začínající pracovníky, otázku jejich postavení v zaměstnání, problematiku hypoték, která tíží mladé rodiny, ale i otázky vzdělávání a pokusy různých firem nahrazovat domácí zaměstnance přílivem levnějších pracovníků ze zahraničí.

Jednou z klíčových otázek, známou i z našeho domácího prostředí, je zvyšování účasti mladých lidí na práci v odborech a zejména nábor nové generace do nich. Účastníci akce se po workshopu rozdělili do několika skupin, některých i s mezinárodním složením, a v diskusi, na základě vlastních zkušeností, zpracovávali nápady a návrhy na zlepšení současné situace. Každá skupina se zamýšlela nad řešením nějaké problematiky. Bylo možno vybrat si ze čtyř konkrétních otázek, pokusit se na ně najít odpovědi, zpracovat náměty k řešení. Zněly takto:

  • Co vše očekáváte od moderních odborů?
  • Proč mladí nevstupují do odborů a jak to změnit?
  • Ideální model fungování odborů u zaměstnavatele - image odborů.
  • Jak by měl OS KOVO realizovat regionální akce mladých odborářů? ¨

Vytvořené prezentace, náměty a nápady budou rozeslány účastníkům této akce, k další práci s nimi.

V programu byla samozřejmě nejen diskuse, ale i zábava. Mladí se mohli po dopoledním workshopu přihlásit na různá sportovní klání se zajímavými cenami pro vítěze i poražené. Od „seriózních disciplín“ - například ping pong, střelba vzduchovkou na terč, nohejbal, až po mírně recesistické - hod gumovou holínkou do dálky, lov puku z bazénu. Nebo se jen tak svézt na raftu. A večer na ně čekala grilovačka...

fotogalerie Ondřej Bujok, Tomáš Valášek                                                     fotogalerie Evžen Staněk

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem