Společně uctili památku obětí z Lidic

Památník dětským obětem války

Středočeské Lidice byly 28. května svědkem mimořádné akce, kterou společně zorganizovali OS KOVO, Památník Lidice a německá odborová centrála DGB.

Učni z ČR a Německa v Památníku Lidice předali svá umělecká díla, která vytvořili k 73. výročí vyhlazení této obce německými nacisty. Vytvořili  je v rámci projektu Tvorba pro Lidice, jejímž iniciátorem byl OS KOVO.  

Slavnostního otevření vernisáže ve výstavní síni na pietním území památníku se zúčastnili vedle tvůrců uměleckých děl, vedoucí představitelé OS KOVO předseda Jaroslav Souček a místopředseda svazu Jaromír Endlicher, zástupce regionálního vedení DGB v Bavorsku Helmut Fiedler, ředitel Památníku Lidice MUDr. Milouš Červencl a předsedkyně Komise mladých OS KOVO Lenka Gregorová. Nejvzácnějšími hosty vernisáže byli nejstarší žijící lidická žena Miloslava Kalibová a rovněž přeživší lidické děti Marie Šupíková a Pavel Horešovský. Setkání s nimi bylo pro všechny mimořádně hlubokým zážitkem. Dalším vzácným hostem byla Sylvia Klánová (dcera akademické sochařky Marie Uchytilové - autorky bronzového sousoší památníku dětským obětem války). První informaci o akci najdete v časopisu Kovák č. 10. V příštím č. 11, naleznete obsáhlejší reportáž.

První ohlasy a fotogalerie naleznete níže, v dalších dnech je budeme postupně doplňovat

koordinátor projektu Tvorba pro Lidice, Tomáš Valášek - OS KOVO

Informace o vernisáži - Památník Lidice

Kladenský deník

první foto - František Vonderka

Ohlasy na projekt pro Památník Lidice

Sylvia Klánová (dcera akademické sochařky Marie Uchytilové):

Vážený pane řediteli.

Děkujeme Vám za pozvání a za vzácný prožitek ze slavnostní vernisáže věnované výstavě významných uměleckých děl, vytvořených studenty středních průmyslových škol pro Památník Lidice, k uctění 73. výročí vyhlazení obce Lidice. V nádherných úvodních projevech všech aktérů se neslo hlavní poslání výstavy - udržet důležitost lidické památky pro další mladé generace a zachovat vzájemné přátelství mezi národy. A procítěnost vzpomínky se vtiskla do úžasných vystavených prací  z kovového materiálu od mladých autorů. Vše za přítomnosti přeživších lidických dětí, paní Marie Šupíkové, pana Pavla Horešovského a nejstarší lidické ženy paní Miloslavy Kalibové, ale nechyběly mezi diváky ani milé a zvídavé malé děti. Prožili jsme krásný den na skvostně upraveném lidickém pietním území a vzpomínali jsme před maminčiným sousoším lidických dětí, u kterého právě rozkvetla, drobnými bílými kvítky, okrasná zeleň. Opravdu události lidické tragédie se odehrály v jarním rozpuku a ve vyspělé civilizaci. To také zaznělo a projevy vernisáže směřovaly i k současné situaci, k minulosti i k budoucnosti, k zamyšlení!

S úctou

Sylvia Klánová

P.S. Moc děkuji za odkaz na web Památníku Lidice s textem a nádhernými fotografiemi.

PhDr. Jana Vrzalová - tisková mluvčí Českého svazu Bojovníků za svobodu

Vážený pane řediteli,

nechtěla jsem Vás vyrušovat, když jste měl v Lidicích ve čtvrtek hosty, takže aspoň touto cestou Vám chci upřímně poděkovat za vše, co děláte pro výchovu dětí a mládeže. Ledčické děti byly nadšené. Povídání se sochami skvělě propracované. Kromě toho se potkaly s Maruškou Šupíkovou a Pavlem Horešovským, které jsem jim před nějakým časem pozvala do Ledčic na besedu. Byla jsem udivena, kolik si toho i ti menší ze druhé třídy pamatovali. Věděli, co se v Lidicích stalo.

Vernisáž, jíž se školáci zúčastnili, byla bonusem navíc. Cítili se ohromně důležití.

Díky celému Vašemu kolektivu za perfektně odváděnou práci.

Jana Vrzalová

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem