Anonymní členství prolamuje strach

Strach z represí ze strany zaměstnavatelů je podle statistik Odborového svazu KOVO nejčastější příčinou obav ze zakládání nových odborových organizací. OS KOVO proto ve snaze pomoci zaměstnancům v těchto situacích umožnil takzvané anonymní členství ve svých řadách. Jen od začátku roku této možnosti vstupu do odborů využily na jihu Čech bezmála dvě stovky lidí. Nové odborové organizace tak v současné době vznikají ve čtyřech jihočeských firmách, kde dosud odbory nepůsobily.

„Ve většině případů se jedná o firmy, kde často nebyla dodržována ani základní ustanovení platného zákoníku práce. Zaměstnanci přitom prakticky neměli žádné možnosti se jakkoli bránit, o hrubém zacházení a výhružkách vyhazovem ani nemluvě. Ta nespokojenost nabyla takových rozměrů, že nás tito lidé požádali o pomoc a my jsme jim samozřejmě vyhověli,“ uvedl vedoucí jihočeského Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Českých Budějovicích Rudolf Tkáč.

Již zmíněné „anonymní členství“ v OS KOVO umožňují Stanovy OS KOVO v podobě takzvaného Seskupení členů. Jeho prostřednictvím tak mohou získat kompletní servis OS KOVO i zaměstnanci ve firmě, kde nepůsobí základní organizace. Minimální počet členů pro založení seskupení v jedné firmě jsou tři. Možné je také individuální členství v OS KOVO, aniž by byl zaměstnanec členem základní organizace, a to tak, že podá přihlášku na  Regionálním pracovišti OS KOVO. O pomoc kováků mohou navíc požádat i zaměstnanci firem mimo kovoprůmysl tím, že vstoupí do OS KOVO a stanou se tak jeho členy.

Anonymní členství je již ověřeným zákonným prostředkem, který účinně chrání iniciátory založení odborových organizací i další zakládající členy před výhružkami a postihy ze strany zaměstnavatelů. Mezi ty nejčastější patří pod různými záminkami rovnou vyhazov.

„Hrozba ze ztráty zaměstnání vede často k tomu, že zaměstnanci firem, které je zjevně zneužívají, od založení odborové organizace raději upustí. Přišli jsme proto s touto možností, která umožňuje zakládající členy účinně a efektivně před možnými represemi ochránit. Při nejžhavějších, případně i dalších, jednáních po vzniku nové organizace je totiž mohou zastupovat specialisté OS KOVO společně s právníkem. Iniciátoři tohoto kroku tak zůstávají stranou a skryti až do doby, než se sami rozhodnou vystoupit z anonymity,“ doplňuje zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Švec.

 

22.09.2015
Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem