Výpověď z důvodu práce pod vlivem alkoholu. Je platná?

rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4733/2015.

02.10.2019
Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem