Kampaň Together at work - zahájení

FACEBOOKová stránka ke kampani
www.facebook.com/TogetherAtWorkCR

16. ZÁŘÍ 13. ŘÍJNA 2019
ZAHÁJENÍ KAMPANĚ

Zahajovací akce má tři cíle:

  • PŘINÉST PŘÍBĚHY PRACOVNÍKŮ DO CENTRA EVROPSKÉ POLITIKY
  • ZVÝŠIT POVĚDOMÍ MEZI NOVĚ ZVOLENÝMI ČLENY EVROPSKÉHO PARLAMENTU O NUTNOSTI POLITICKÉ PODPORY PRO KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
  • PODPOŘIT POLITICKÝ BRIEFING JAKO PROGRAM AKCÍ NA NÁRODNÍ A EVROPSKÉ ÚROVNI

Jaký je hlavní odkaz?

  • Kolektivní vyjednávání je zásadní pro zvýšení životního standardu pracujících a vybudování lepší a spravedlivější společnosti pro všechny.
  • Od krize bylo kolektivní vyjednávání a síla odborů záměrně narušena a v některých případech demontována, za účelem prosazení agendy úspor. To je třeba zvrátit.
  • industriAll a její členské organizace povedou kampaň po příštích sedm měsíců a budou se snažit osvětlit, jak kolektivní vyjednávání prospívá různým skupinám a budeme vyprávět skutečné příběhy těch, mající z kolektivního vyjednávání prospěch.

Infografika

 

Hlavní dokumenty

Manuál kampaně Together at Work
Prezentace ke kampani
Rollup - plakát
Tisková zpráva
Pozvánka pro tisk
Brožura Nastal čas obnovit kolektivní vyjednávání v Evropě

Časopis KOVÁK

a také ve formátu PDF

a také ve formátu PDF

 

Spuštění kampaně Together ať Work

Brusel, 26.9.2019, industriAll Europe spustil novou kampaň, aby demonstroval pozitivní dopady kolektivního vyjednávání na zlepšení života pracovníků. Kampaň poběží pod sloganem ‘Together at Work’. Bude probíhat od září 2019 do března 2020 a je zacílené na všechny pracovníky, při speciálním zaměřením na ženy, mladé lidi a ty, kteří mají riziková pracovní místa. Kampaň se bude rovněž snažit ovlivnit zaměstnavatele a politiky.

“Vztahy na pracovišti s kolektivním vyjednáváním v jeho srdci =  výhody pro pracovníky, zaměstnavatele a společnost”

Spuštění kampaně proběhlo 26.9. 2019 v Bruselu, účastnili se ho členové Evropského parlamentu a také zástupci Evropské komise, Finského předsednictví, Evropských zaměstnavatelských asociací a zástupci odborů z celé Evropy.

Mezi hlavní důvody kampaně industriAll Europe zdůrazňuje, že posílení kolektivního vyjednávání je klíčem  vyšších platů/mezd a lepších pracovních podmínek.

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe, uvedl: “Za poslední dekády bylo kolektivní vyjednávání narušeno v celé Evropě. Po krizi, která začala v roce 2008, bylo kolektivní vyjednávání pod kontinuálními útoky jak ze strany vlád, tak evropských institucí, jako prostředek snižování mezd a obnovy zisku. Nárůst individuálních kontraktů vedl k tomu, že mnoho pracovníků již není schopno se bránit a vedl k nárůstu rizikové práce a chudoby. To vedlo k bludnému kruhu, kdy nižší pokrytí kolektivním vyjednáváním podkopává možnost jednat kolektivně a zlepšovat tak podmínky pro všechny pracovníky ve společnosti. Rovněž to narušuje sociální soudržnost a ohrožuje budoucnost našich systémlů sociálního zabezpečení, protože pracovnící si je  již nemohou dovolit a zaměstnavatelé již do nich nemusí dostatečně přispívat, aby byla zajištěna adekvátních ochrana.”

Luc Triangle uzavřel: “Naše kampaň bude jasně demonstrovat výhody modelu pracovních vztahů v jehož srdci je kolektivní vyjednávání pro pracující, zaměstnavatele a společnost. To znamená silné odbory a zaměstnavatele u jednoho stolu. Together at Work ukáže cestu kupředu a bude identifikovat opatření nutná na podporu kolektivního vyjednávání.”

Manfred Anderle, předseda výboru pro kolektivní vyjednávání a sociální politiku industriAll Europe, uvedl: “Hlavním cílem kampaně je demonstrovat pozitivní vliv kolektivního vyjednávání na kvalitu života, ekonomickou stabilitu a sociální soudržnost. Každý měsíc se zaměříme na různou sadu odkazů, které budou zacílené na pracovníky, zaměstnavatele a jejich boj a pracovní místa a doufáme, že osvětlíme konkrétní výhody, které odbory přináší díky kolektivním vyjednávání se zaměstnavateli.”

Tyto odkazy budou šířeny prostřednictvím 181 členských organizací industriAll Europe 181, které působí ve 38 evropských zemích a reprezentují 7 milionů pracujících mužů a žen v dodavatelských řetězcích zpracovatelských, hornických a energetických sektorů v Evropě - prostřednictvím kombinace video materiálů a tištěných materiálů, které bude možné využít na pracovištích a v rámci sociálních médií.

Více informací je k dispozici na internetové stránce  “Together at Work”: togetheratwork.eu


AKCE KE KAMPANI

Mezinárodní setkání zástupců ocelářského odvětví Česka, Slovenska a Polska / International meeting of workers representatives of steel industry from Czech Republic, Slovakia and Poland
Termín setkání / Date: 18.-19.9.2019
Místo / Vanue: penzion Beskydka, Dolní Lomná ev. č. 7

 

Jednání VZO Žđas Žđár n.S. s předsedou OS KOVO a ČMKOS / Meeting of the OS KOVO Company Trade Union Committee Žđas Žđár n.S. with  OS KOVO President and ČMKOS President
Termín / Date: 8.10.2019
Místo / Venue: Žďár nad Sázavou

Youtube: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem