Image
English
Image
Image
Image
Konference Krajského sdružení Jihomoravského kraje - 8.11.2023

Konference Krajského sdružení Jihomoravského kraje - 8.11.2023

Dne 8.11.2023 se v zasedací místnosti regionálního pracoviště OS KOVO Brno konala konference Krajského sdružení Jihomoravského kraje. Společně se zástupci základních organizací se jednání zúčastnil místopředseda OS KOVO Tomáš Valášek, který informoval o aktuálním dění v rámci OS KOVO a ČMKOS.

Konference schválila zprávu o činnosti KS přednesenou zmocněncem Bc. Václavem Potužníkem. Členka DaRK OS KOVO p. Marcela Matulíková seznámila přítomné s činností Dozorčí a revizní komise OS KOVO v uplynulém roce. Zazněly rovněž zprávy ze sekcí, kol. Tomáš Grepl referoval o aktivitách Komise mladých, Mgr. Jiří Grim podal zprávu o činnosti regionálního pracoviště Brno.

Konference schválila zrušení volebního obvodu 4121 jeho sloučením s VO 4122. Do funkce druhého zástupce tohoto volebního obvodu byl zvolen kol. František Urbánek, který bude tuto pozici zastávat společně s Valérem Mikolajem.

Pro nadcházející čtyřleté funkční období zvolili zástupci základních organizací nového zmocněnce Krajského sdružení JMK kol. Karla Klevetu, DiS.

Dlouholetá aktivní a v mnoha směrech přínosná práce dosavadního zástupce Krajského sdružení, Bc. Václava Potužníka, byla oceněna všemi přítomnými.

Do programu konference patřil také Den protestů ČMKOS „Za lepší budoucnost ČR“, vyhlášený na 27.11.2023. Diskutovalo se o jeho přípravě a realizaci jak u zaměstnavatelů v působnosti jednotlivých organizací, tak z pohledu účasti na protestním mítinku téhož dne v Praze.

Do všeobecné diskuze se svými příspěvky přispěli členové Rady OS KOVO za oba volební obvody a o slovo se přihlásili také někteří z předsedů základních organizací.