Image
English
Image
Image
Image
Seminář Odpovědnost dne 14. listopadu 2023 hotel CENTRAL Plzeň

Seminář Odpovědnost dne 14. listopadu 2023 hotel CENTRAL Plzeň

Dne 14. 11.2023 proběhl seminář v hotelu CENTRAL v Plzni na téma Odpovědnost při činnosti odborové organizace. Za hojné účasti a velkého zájmu posluchačů byla pozornost věnována obecnému pojetí odpovědnosti v právních vztazích s důrazem kladeným na rozdíl mezi pracovněprávní odpovědností zaměstnanců a občanskoprávní odpovědností funkcionářů odborové organizace. V rámci obecného výkladu pak byl výklad zaměřen na praktické příklady povinností statutárních orgánů při jednáních za odborovou organizaci navenek a v neposlední řadě praktickým kontrolám dodržování povinností odborovými organizacemi včetně obsahu kontrol prováděných dle § 29 Stanov Odborového svazu KOVO.

V Plzni dne 14. listopadu 2023 Ilona Kostadinovová