Image
English
Image
Image
Image
Seminář pro členy DaRK ZO - RP Plzeň - 25.10.2023

Seminář pro členy DaRK ZO - RP Plzeň - 25.10.2023

Dne 25. října 2023 pořádalo RP OS KOVO Plzeň pravidelný seminář pro Dozorčí a revizní komise ZO OS KOVO. Programem bylo seznámení účastníků se základními dokumenty ZO, s povinností DaRK ZO plynoucích ze Stanov OS KOVO a s obsahem provádění kontrol účetnictví ZO včetně správného druhu vedení účetnictví a zveřejnění účetní závěrky. Hlavní lektorkou semináře byla kol. Michalcová (specialista - metodik účetnictví OS KOVO, Praha) a o základních dokumentech ZO promluvil vedoucí RP OS KOVO Plzeň kol. Bc.Janda.