Služby členům

Vážení členové OS KOVO,
náš svaz má od 1. března 2015 uzavřenou novou smlouvu o úrazovém pojištění všech členů (původní smlouva z roku 1996 byla ukončena). Pojištěni jsou všichni členové ZO OS KOVO, včetně rodinných příslušníků (manžel, manželka, děti). Předpokladem uplatnění pojistky je řádné placení členských příspěvků.

          Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při dobrovolné a bezplatné činnosti zajišťované odborovou organizací OS KOVO. Patří sem tělovýchovná, sportovní, zájmová a kulturní činnost (včetně zájezdů), pobyty na odborové rekreaci a dětské odborové rekreaci. V případě dětské odborové rekreace je velmi důležité, že všechny činnosti výše uvedené se provádějí pod dozorem dospělé osoby a se souhlasem odborové organizace OS KOVO.

Více informací < ZDE >
  • Odborová rekreace - nabídka pobytů a rekreací v zařízeních základních organizací OS KOVO. Některé nabídky může využít i neodborářská veřejnost. Nabídky dětské rekreace.
     
  • Komerční nabídky - nabídky ostatních nesmluvních provozovatelů zařízení cestovního ruchu, nabídky z jiných oblastí.
     
  • Propagace - nabídka dárkových a propagačních předmětů se symboly OS KOVO, propagační letáky, ukázka propagační a publikační tvorby OS KOVO
     
  • Odbory plus - benefitní internetový portál, který členům odborových organizací z odborových svazů ČMKOS přináší bonusy, výhody a slevy. 

 

Informace pro registrované uživatele

Nadstandardní nabídky pro základní organizace OS KOVO a jejich členy

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem