Specializace

K zajištění hlavních programových cílů, ale i k řešení každodenních požadavků a potřeb disponuje OS KOVO sití odborných specializací. Jedním z odborných center jsou specializované útvary v pražské centrále, kde kvalifikovaní a zkušení odborníci řeší úkoly konkrétní oblasti. Dalšími odbornými centry je deset Regionálních pracovišť na kterých působí specialisté, kteří řeší konkrétní úkoly a potřeby základních organizací i jejich členů v daném regionu.

 
Základní specializace:
 • Kolektivní vyjednávání - poskytuje praktickou i metodickou pomoc základním organizacím, orgánům a oborovým sekcím v oblasti kolektivnních smluv a související problematiky, např. pořizování a zpracování mzdových a ekonomických dat.
   
 • Právní poradenství - sestává jednak z pomoci členům v pracovněprávních případech (bezplatné zastupování před soudem, poskytování konkrétních právních informací§, jednak z rozsáhlého servisu právní činnosti v oblasti majetkoprávní, legislativní, organizační a dalších.
   
 • Vzdělávání - pořádání krátkodobých kurzů a seminářů na úrovni jednotlivých regionálních pracovišť. Pořádání vícedenních kurzů a seminářů pro funkcionáře a členy OS KOVO zaměřené na široké spektrum odborové práce a souvisejících oborů. Pořádání certifikovaných vzdělávacích programů s výstupem kvalifikovaných absolventů.
   
 • Mezinárodní činnost - Realizace úkolů a akcí související se členstvím OS KOVO v mezinárodních institucích. Zajišťování organizačního a překladatelského servisu pro mezinárodní akce na úrovní oborových sekcí, přeshraniční spolupráce, aktivit mladých odborářů. Překlady odborových a souvisejících materiálů.
   
 • BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z hlavních bodů odborové činnosti na všech úrovních. Činnost inspektorů bezpečnosti práce vycházejících z vnitřních i všeobecných předpisů, organizace a zajištění odbornosti a informovanosti funkcionářů působících v oblasti BOZP, zpracování a publikování materiálů a dokumentů s cílem zajištění všeobecné informovanosti o poslání a cílech BOZP.
 
Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem