IndustriAll Europe

2016

2. kongres IndustriAll European Trade Union proběhl v Madridu, 7.-9.června 2016

Kongresu se zúčastnilo více než 750 delegátů z 38 evropských zemí. Delegáti kongresu schválili nové Stanovy, Politickou resoluci, Akční plán  a řadu dalších resolucí, ke kterým patří resoluce k udělení statutu tržní ekonomiky Číně, resoluce k Brexit, k ocelářství, uprchlíkům, sociálnímu dialogu, resoluce o stejných platech za stejnou práci v EU, atd. Schválené kongresové dokumenty jsou v plném znění k dispozici na intranetu v sekci Kongresové dokumenty 2016.

Kongres zvolil nové vedení IndustriAll Europe na další období. Výsledky voleb byly následující:

President: Michael Vassiliadis (získal 97,49 % hlasů)

Generální tajemník: Luc Triangle (získal 99,39 % hlasů)

Zastupující generální tajemník: Luis Ángel Colunga (získal 96,75 % hlasů)

Zastupující generální tajemník: Sylvain Lefebre (získal 91,56 % hlasů) (pouze dvouletý mandát)

Zastupující generální tajemník: Benoit Gérits (získal 86,48 % hlasů)

 

2012

IndustriAll European Trade Union - Nástupnická organizace Evropské federace kováků (EMF)

industriAll European Trade Union reprezentuje 7.1 milionů zaměstnanců napříč dodavatelskými řetězci ve zpracovatelském, hornickém a energetickém sektoru v Evropě.

Vytvoření nové evropské Federace IndustriAll

 

Dne 15. května došlo k oficiálnímu rozpuštění EMF (Evropské federace kováků) a to na základě rozhodnutí delegátů, kteří se na rozpouštěcím kongresu sešli v Bruselu 15. 5. 2012. K tomuto kroku došlo po 40leté existenci EMF. Současně došlo k rozpuštění dalších dvou evropských odborových federací, a to ETUF-TCL a EMCEF.

IndustriAll: nový směr pro Evropu!

Na ustavujícím kongresu byla vytvořena nová evropská průmyslová federace IndustriAll. Do nového vedení byli zvoleni:

Ulrich ECKELMANN (IG Metall – DE) povede novou organizaci jako generální tajemník. Obdržel ve volbě 99.2% hlasů. Jako zastupující generální tajemníci byli zvoleni - Bart SAMYN (ABVV-Metaal – B), Sylvain LEFEBVRE (FCE-CFDT – FR) a Luc TRIANGLE (ACV-CSC METEA – B).

Kongres rovněž zvolil za presidenta IndustriAll Michaela VASSILIADESE, generálního tajemníka německého IG BCE. Obdržel 99.8% hlasů.

Ustavujícího kongresu se zúčastnilo 550 delegátů.

Kontakt na industriAll European Trade Union:

Tel: +32 2226 0050
Adresa:   Bd roi Albert II, 5
                 1210 Brussels,
                  Belgium

www.industriall-europe.eu/">http://www.industriall-europe.eu/

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem