IndustriALL Global

Druhý kongres IndustriALL Global Union - říjen 2016 - BRAZÍLIE/Rio de Janeiro

Motto: Boj pokračuje "A Luta Continua"

Stanovy    Akční plán   Politická resoluce

Druhého kongresu IndustriALL Global se zúčastnilo zhruba 1500 delegátů z více než 100 zemí. Delegáti zvolili nové vedení této organizace. Presidentem se stal Jörg Hofmann  - předseda IG Metall.  

Valter Sanches (CNM/CUT) z Brazílie byl zvolen na post generálního tajmeníka. Na posty tří asistentů generálního tajemníka byli zvoleni: Atle Høie z Norska, Jenny Holdcroft (Austrálie) a Kemal Özkan (Turecko).  

Kongres rovněž rozhodl o posílení regionů a proto bylo nově zvoleno i 6 vice-presidentů: Issa Aremu z Nigérie, Tahar Berberi z Tunisu, Raul Enrique Mathiu z Argentiny , Anders Ferbe ze Švédska, Carol Landry z USA, a Aihara Yasunobu z Japonska. Agustin Martin Martinez ze Španělska převezme tento post v roce 2018 od Anderse Ferbeho a to až do kongresu, který proběhne v roce 2020.

Zdroj: IndustriALL Global

Mezi hlavní priority IndustriALL Global Union pro další kongresové období patří budování kompetecí odborů, trvale udžitelná průmyslová politika, obrana práv pracujících, boj proti globálnímu kapitálu a zastavení rizikové práce.

První kongres IndustriALL Global Union - červen 2012 - DÁNSKO/Kodaň

 

Akční plán        Stanovy      Výkonný výbor

IndustriALL Global Union zastupuje 50 miliónů zaměstnanců ve 140 zemích v sektorech hornictví, energie a zpracovatelství a je novou globální silou v globální solidaritě v boji za lepší pracovní podmínky a práva odborů v celém světě. IndustriALL se staví proti síle nadnárodních společností a vyjednává s nimi na globální úrovni. IndustriALL bojuje za jiný model globalizace a za nový ekonomický a sociální model, založený na demokracii a sociální spravedlnosti, který staví na první místo lidi. IndustriALL usiluje o:

• Budování silných odborů

• Organizování v odborech a zvyšování členské základny

• Boj za práva odborů

• Boj proti rizikové zaměstnanosti (včetně smluvní a agenturní práce)

• Budování síly odborů pro konfrontaci s globálním kapitálem

• Prosazování průmyslové politiky a udržitelnosti

• Podporu sociální spravedlnosti a globalizace

• Zajištění stejných práv a participaci žen

• Vytváření bezpečných pracovišť

• Zlepšení demokracie a začlenění

Tato nová organizace, založená 19. června 2012 v Kodani, vznikla spojením členských organizací z původních tří globálních federací: Mezinárodní federace kováků (IMF), Mezinárodní federace zaměstnanců chemického, energetického a hornického průmyslu (ICEM) a Mezinárodní federace zaměstnanců textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ITGLWF). IndustriALL Global Union zastupuje pracovníky z širokého okruhu sektorů od dobývání ropy a plynu, hornictví, výroby a distribuce elektrické energie po zpracovatelství kovů a kovových produktů, loďařství, automobilový průmysl, letecký průmysl, mechanické strojírenství, elektronický průmysl, chemický průmysl, gumárenství, výrobu papíru a celulózy, stavební materiály, textil, odívání, kožedělný průmysl a obuvnictví a ekologické služby. Slučovací kodaňský kogres schválil základní dokumenty: Akční plán a stanovy. Výkonný výbor se skládá ze 60 členů zastupujících všechny světové regiony. Předsedou IndustriALL Global je Berthold Huber, místopředsedové: Senzeni Zokwana, R. Thomas Buffenbarger a Hisanobu Shimada. Geneálním tajemníkem je Jyrki Raina, asistenty generálního tajemníka jsou: Fernando Lopes, Kemal Ozkan a Monika Kemperle.

Více informací: http://www.industriall-union.org/

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem