BOZP

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z hlavních bodů odborové činnosti na všech úrovních. Činnost inspektorů bezpečnosti práce vycházejících z vnitřních i všeobecných předpisů, organizace a zajištění odbornosti a informovanosti funkcionářů působících v oblasti BOZP, zpracování a publikování materiálů a dokumentů s cílem zajištění všeobecné informovanosti o poslání a cílech BOZP.

...

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem