Kampaň Together at work

FACEBOOKová stránka ke kampani
www.facebook.com/TogetherAtWorkCR

Zahájení kampaně - Kampaň Together at Work - zahájení

1. část kampaně - Kampaň Together at Work - pracovníci

2. část kampaně - Kampaň Together at Work - zaměstnavatelé

3. část kampaně - Kampaň Together at Work - mladí lidé

4. část kampaně - Kampaň Together at Work - ženy na pracovišti

 

Proč kampaň ke kolektivnímu vyjednávání?

Posílení kolektivního vyjednávání je klíčovou součástí boje za vyšší platy a lepší pracovní podmínky. Během posledních desetiletí bylo kolektivní vyjednávání v celé Evropě narušeno. Po krizi, která začala v roce 2008 bylo na kolektivní vyjednávání konstantně útočeno, a to jak ze strany vlád, tak ze strany Evropských institucí, jako prostředek snížení mezd a obnovy ziskovosti.

O čem je tato kampaň?

Hlavním cílem kampaně je demonstrovat pozitivní vliv kolektivního vyjednávání, podpořeného silnými odborovými svazy, v zajišťování lepšího života pro pracující.

Hlavní komunikační kampaň bude zacílena na vyprávění skutečných příběhů, které budou o konkrétních příkladech odborových akcí a vyjednávání, za účelem rozšíření zpráv, které budeme distribuovat v jednotlivých měsících.
Hlavním cílem kampaně budou samotní pracovníci, druhotnou cílovou skupinou budou zaměstnavatelé a politici.

Většina materiálů kampaně bude zacílena na pracovníky, ať již obecně, nebo na specifické skupiny jako jsou ženy a mladí lidé. Tyto specifické skupiny mají zkušenosti s prací, které jsou nesmazatelně spojeny s příslušností k jedné z těchto skupin: zvýšená rizikovost, diskriminace, nerovný plat, vyvažování práce s péčí o děti. Naše kampaň musí promlouvat k těmto skupinám přímo, musí využít příkladů a příběhů, které jsou pro ně relevantní.

Toto je kampaň o budování kompetencí pracujících a síly odborů na pracovištích. Část materiálů bude zaměřena na zaměstnavatele, politiky a společnost jako celek, ale ty budou mít podpůrnou úlohu pro hlavní odkaz. Abychom byli efektivní, členské organizace by měly využít, adaptovat a šířit materiály kampaně mezi své členy a na pracovištích, která organizují.

Hlavní odkazy

Solidarita je jádrem kolektivního vyjednávání
Pokud jsme v práci izolovaní, všichni prohráváme. Namísto toho se obracíme na kolektivní model – založený na solidaritě, spolupráci a společně bojujeme za společné cíle. Vzhledem k tomu, že čelíme narůstající polarizaci společnosti, která staví různé skupiny proti sobě, my bojujeme za solidaritu.

Organizace na pracovištích je postavená na zkušenostech pracovníků
Chceme reflektovat a využívat zkušenosti lidí s prací – není to jediná věc, která nás definuje, ale naše mzda, podmínky a radost z práce mají obrovský dopad na celý náš život. To znamená, že dobré mzdy a podmínky zajištěné kolektivními smlouvami podporují dobrou kvalitu života pracovníků a smysl pro spravedlnost a účast ve společnosti jako celku.

Kolektivní vyjednávání je konkrétním vyjádřením solidarity v práci
Kolektivní vyjednávání je nejlepším způsobem, jak zajistit slušnou životní úroveň pracujících lidí a spravedlivou společnost pro všechny. Také dává moc normálním lidem, kteří mohou jednat ve svém vlastním zájmu tím, že se spojí.

Kolektivní vyjednávání bylo úmyslně podkopáno, aby bylo dosaženo agendy úsporných opatření a obnovení ziskovosti podniků na úkor pracovníků
I když vidíme některé z nejextrémnějších příkladů v zemích Trojky, pokrytí v celé Evropě bylo sníženo a struktury byly demontovány jako prostředek, jak přimět pracovníky, aby za krizi zaplatili.

Kolektivní vyjednávání prospívá společnosti jako celku, ne jen pracovníkům, kteří mají z kolektivních smluv výhody
Snížením nerovností, zvýšením kupní síly a zajištěním účasti na pracovním životě, přináší kolektivní vyjednávání širší sociální výhody pro hospodářství a demokracii.

Kolektivní vyjednávání je klíčovým nástrojem spravedlivé transformace průmyslu
Dekarbonizaci průmyslu, energetickou transformaci a digitalizaci je třeba řešit prostřednictvím kolektivního vyjednávání, abychom se ujistili, že budeme vytvářet pracovní místa, ne je ničit, zvyšovat životní standardy, a ne je snižovat.

 

 

Youtube: 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem