Aktuality

Odborový svaz KOVO od dnešního dne 20.3.2020 zřídil speciální stránku o informacích o viru COVID-19. Na stránce naleznou nejen členové odborů informace o opatřeních o nákaze COVID-19 ze zahraničí, Ministerstva zdravotnictví ČR,...
Hovořilo se o aktuální koronavirové situaci, chování vlády v krizi, ochraně zaměstnanců nebo ekonomických dopadech pandemie. Co zaznělo: „Ale teď se musíme velmi perfektně připravit na to, co nás čeká a já se zpátky vrátím na počátek naší...
Co mohu dělat, když se dostanu do mimořádně tísnivé finanční situace? Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů...
Zaměstnavatelé a odbory společně pro bezpečnou práci a život Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR deklarují společný zájem na tom, jak v extrémně se...

    

Regionální pracoviště

mapka