Aktuality

Odborový svaz KOVO od dnešního dne 20.3.2020 zřídil speciální stránku o informacích o viru COVID-19. Na stránce naleznou nejen členové odborů informace o opatřeních o nákaze COVID-19 ze zahraničí, Ministerstva zdravotnictví ČR,...
16.7.2020 – Evropský akční den Alstom/Bombardier Transportation: Evropské odborové svazy hájící zájmy pracovníků Alstom a Bombardier Transportation se spojily a budou společně bojovat za úplnou transparentnost při plánovaném převzetí...
Dne 1. 7. 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády, kterým došlo ke změně parametrů výpočtového vzorce pro srážky ze mzdy. Na stránkách justice.cz je připraven kalkulátor splátek a metodika výpočtu splátek od 1. 7. 2020 pro insolvence i ...
Rada Hutnické odvětvové sekce OS KOVO se na svém červnovém zasedání shodla na tom, že v případě přetrvání nepříznivého vývoje v sektoru oceli a negativního přístupu Evropské komise bude požadováno, aby byl vládou ČR přijat sociální program...

    

Regionální pracoviště

mapka