Image
English
Image
Image
Image

Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání - poskytuje praktickou i metodickou pomoc základním organizacím, orgánům a odvětvovým sekcím v oblasti kolektivních smluv a související problematiky, např. pořizování a zpracování mzdových a ekonomických dat.