Image
English
Image
Image
Image

Odbory v České republice

Existují ve státní i soukromé sféře a rovněž takřka ve všech profesích. Jednotlivé odbory se sdružují dle profesí do odborových svazů, které mohou tvořit ještě další uskupení typu asociace či konfederace. Ty největší z nich, ASO ČR spolu s ČMKOS, zastupují odbory v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě).

Asociace samostatných odborů České republiky (ASO ČR) je sdružení nezávislých odborových svazů v České republice. ASO je druhou největší odborovou centrálou v Česku.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je tzv. odborová centrála, tedy sdružení odborových svazů v Česku.

 

Odborové svazy pod hlavičkou ČMKOS

 • Aliance drážního provozu
 • Českomoravský OS civilních zaměstnanců armády
 • Českomoravský OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
 • Českomoravský OS pracovníků školství
 • Herecká asociace
 • Nezávislý OS pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy
 • OS dopravy
 • OS ECHO
 • OS hasičů
 • OS Jednota tlumočníků a překladatelů
 • OS KOVO
 • OS Media
 • OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
 • OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
 • OS pracovníků knihoven
 • OS pracovníků kulturních zařízení
 • OS pracovníků kultury a ochrany přírody
 • OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
 • OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
 • OS pracovníků vědy a výzkumu
 • OS státních orgánů a organizací
 • OS STAVBA ČR
 • OS UNIOS
 • OS zaměstnanců letectví
 • OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb
 • OS zdravotnictví a sociální péče ČR
 • Severočeské sdružení odborových organizací důlního průmyslu
 • UNIE odborový svaz profesionálních zpěváků ČR
 • Unie orchestrálních hudebníků ČR
 • Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb
 • Vysokoškolský OS

Odborové svazy pod hlavičkou ASO ČR

 • Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů
 • Odborové sdružení zaměstnanců Jednoty
 • Regionální odborový svaz
 • Český odborový svaz energetiků
 • Odborový svaz zaměstnanců pojišťoven
 • Odborové sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy
 • Nezávislý odborový svaz automobilové dopravy
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR
 • Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů
 • Odborový svaz Ploché sklo
 • Jednotný svaz soukromých zemědělců
 • Odborové sdružení železničářů
 • Odborová asociace divadelníků (OAD)

Webové odkazy

Českomoravská konfederace odborových svazů www.cmkos.cz
Rada mladých ČMKOS www.mladiodborari.cz
Asociace samostatných odborů www.asocr.cz
Sdružení nájemníků ČR www.son.cz