Image
English
Image
Image
Image

Mezinárodní činnost

Mezinárodní odbor poskytuje služby jednotlivým členským organizacím, ale i partnerským organizacím v Evropě i ve světě. Mezinárodní odbor OS KOVO se zabývá zprostředkováním kontaktů a organizováním aktivit OS KOVO na evropské i celosvětové úrovni. Konkrétní činnost mezinárodního odboru OS KOVO je úzce provázána s členstvím OS KOVO v industriAll European Trade Union (dříve Evropské federaci kováků - EMF) a v IndustriALL Global Union (dříve Mezinárodní federaci kováků - IMF). OS KOVO je členem těchto organizací již od roku 1991. Aktivity mezinárodního odboru OS KOVO současně souvisejí i s bilaterální spoluprací s okolními odborovými svazy působícími v kovoprůmyslu (ze zemí sousedícími s ČR), ale rovněž s dalšími důležitými evropskými a světovými odborovými organizacemi, i s významnými nadnárodními koncerny.

Mezi nejdůležitější záležitosti, které mezinárodní odbor OS KOVO již po mnoho let zajišťuje, patří pomoc jednotlivým základním organizacím OS KOVO, které potřebují zajistit kontakty na kolegy/odboráře nadnárodních společností, působících v jiných zemích než v ČR; ale také pomoc se získáním informací důležitých pro kolektivní vyjednávání a vlastní jednání s managementy jednotlivých nadnárodních firem. Proto i touto cestou apelujeme na jednotlivé základní organizace OS KOVO, aby této možnosti využily.

IndustriALL Global Union

logo IndustriAll Global Union

IndustriALL Global Union zastupuje 50 miliónů zaměstnanců ve 140 zemích v sektorech hornictví, energie a zpracovatelství a je novou globální silou v globální solidaritě v boji za lepší pracovní podmínky a práva odborů v celém světě. IndustriALL se staví proti síle nadnárodních společností a vyjednává s nimi na globální úrovni. IndustriALL bojuje za jiný model globalizace a za nový ekonomický a sociální model, založený na demokracii a sociální spravedlnosti, který staví na první místo lidi.

Tato organizace, založená 19. června 2012 v Kodani, vznikla spojením členských organizací z původních tří globálních federací: Mezinárodní federace kováků (IMF), Mezinárodní federace zaměstnanců chemického, energetického a hornického průmyslu (ICEM) a Mezinárodní federace zaměstnanců textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ITGLWF).

IndustriALL Global Union zastupuje pracovníky z širokého okruhu sektorů od dobývání ropy a plynu, hornictví, výroby a distribuce elektrické energie po zpracovatelství kovů a kovových produktů, loďařství, automobilový průmysl, letecký průmysl, mechanické strojírenství, elektronický průmysl, chemický průmysl, gumárenství, výrobu papíru a celulózy, stavební materiály, textil, odívání, kožedělný průmysl a obuvnictví a ekologické služby.

Více informací: www.industriall-union.org

IndustriAll European Trade Union

logo IndustriAll Europe

 

 

 

 

IndustriAll European Trade Union je federací nezávislých a demokratických odborových svazů zastupujících manuální i nemanuální pracovníky v kovodělném, chemickém, energetickém, těžebním, textilním, oděvním a obuvnickém sektoru a souvisejících odvětvích a činnostech. Reprezentuje 7 milionů pracujících mužů a žen sdružených ve 180 národních odborových organizacích ve 38 evropských zemích.

IndustriALL European Trade Union je rovněž členem Evropské odborové konfederace European Trade Union Confederation (ETUC) (ETUC) a partnerem IndustriALL Global Union. Jedná společně s nimi s cílem spojit a optimalizovat sílu a komplementaritu, za účelem lepší ochrany a prosazování práv pracovníků v našich průmyslových odvětvích a sektorech.

Ke vzniku industriAll European Trade Union došlo 15. května 2012 v Bruselu, po rozpuštění EMF (Evropské federace kováků), ETUF-TCL a EMCEF. Všechny tři organizace následně fúzovaly a na ustavujícím kongresu, kterého se zúčastnilo 550 delegátů, vznikla federace industriAll European Trade Union.

Více informací: www.industriall-europe.eu