Mezinárodní činnost

Mezinárodní odbor poskytuje služby jednotlivým členským organizacím, ale i partnerským organizacím v Evropě i ve světě. Mezinárodní odbor OS KOVO se zabývá zprostředkováním kontaktů a organizováním aktivit OS KOVO na evropské i celosvětové úrovni. Konkrétní činnost mezinárodního odboru OS KOVO je úzce provázána s členstvím OS KOVO v industriAll European Trade Union (dříve Evropské federaci kováků - EMF) a v IndustriALL Global Union (dříve Mezinárodní federaci kováků - IMF). OS KOVO je členem těchto organizací již od roku 1991. Aktivity mezinárodního odboru OS KOVO současně souvisejí i s bilaterální spoluprací s okolními odborovými svazy působícími v kovoprůmyslu (ze zemí sousedícími s ČR), ale rovněž s dalšími důležitými evropskými a světovými odborovými organizacemi, i s významnými nadnárodními koncerny. Z výše uvedeného vyplývá, že se mezinárodní odbor OS KOVO zabývá zejména následujícími oblastmi:

• Evropská podniková politika (evropské rady zaměstnanců, statut evropské společnosti)
• Světové podnikové rady
• Evropská průmyslová politika (restrukturalizace, fúze)
• Evropské kolektivní vyjednávání
• Evropský/světový sociální dialog
• Sektorové politiky (ocelářství, ICT, automobilový průmysl…)
• Horizontální politiky (školení a vzdělávání, rozšíření EU, rovnost příležitostí…)

Mezi nejdůležitější záležitosti, které mezinárodní odbor OS KOVO již po mnoho let zajišťuje, patří pomoc jednotlivým základním organizacím OS KOVO, které potřebují zajistit kontakty na kolegy/odboráře nadnárodních společností, působících v jiných zemích než v ČR; ale také pomoc se získáním informací důležitých pro kolektivní vyjednávání a vlastní jednání s managementy jednotlivých nadnárodních firem. Proto i touto cestou apelujeme na jednotlivé základní organizace OS KOVO, aby této možnosti využily.

 

Print Friendly and PDFTisk, PDF, odeslat e-mailem