Image
English
Image
Image
Image
Image

Професійній спілці KOVO (OS KOVO)

Що таке профспілки?

Відносно ролі та завдань профспілок у суспільстві, зокрема між молодими людьми, існує чимало міфів та не зовсім правильних думок. Наприклад, уява, що профспілки є свого роду державним органом, діяльність якого фінансується за рахунок податків.

Профспілки є юридичною особою у формі об’єднання – передовсім працівників – яка створюється з метою просування трудових, економічних, політичних, соціальних та інших інтересів його членів. Після реформи приватного права, яка увійшла в дію від 1.1.2014 р., по відношенню до профспілок відповідним способом вживається право, на основі якого діють і інші об’єднання.

Профспілки у відповідності до Хартії основних прав та свобод та до Кодексу законів про працю вважаються представником працівників. По відношенню до роботодавця профспілки мають право на:

 • інформацію (наприклад, відносно економічної та фінансової ситуації роботодавця)
 • обговорення (наприклад, заради встановлення розміру компенсації збитків працівника)
 • контроль (наприклад, стану умов праці, безпеки та охорони здоров’я на робочому місці)
 • участі у процесі прийняття рішень (наприклад, коли формуються план відпусток)
 • колективні перемовини та підписання колективних умов.

Профспілки фінансуються за рахунок членських внесків членів. Досить часто на профспілки дивляться як на свого роду пережиток комуністичного режиму, але у дійсності у нашій країні профспілки виникли набагато раніше ніж почався період правління комуністичної партії (у другій половині XIX століття). Тоталітарний режим лише зловживав ідею профспілкового об’єднання.

Ще один міф полягає у тому, що профспілки нібито є інструментом чи продовженою рукою політичних партій. У дійсності профспілки є незалежним та неполітичним громадянським об’єднанням, а змістом їх діяльності є охорона економічних та соціальних інтересів працівників. Хоча самі профспілки не займаються політичною діяльністю, вони у процесі своєї роботи, коли просувають інтереси та права працівників, мусять спілкуватися з представниками уряду та окремих політичних партій, але через це вони все ж таки не стають політичним суб’єктом.

Діяльність та місія профспілок

Головною місією профспілок є представляти та захищати економічні та соціальні інтереси працівників. Право працівників вільно об’єднуватись у профспілках та право профспілок вільно розвивати свою діяльність гарантоване як конституційним порядком ЧР, так і міжнародними правовими документами. Передовсім маються на увазі такі документи як Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права або Європейська конвенція про права людини. Про права профспілок також говориться у конвенціях Міжнародної організації праці, яка є спеціалізованою організацією ООН та діє на основі принципу трьох сторонності. У її діяльності беруть участь не лише уряди країн-членів, але й профспілки та роботодавці.
По відношенню до роботодавців профспілки не позиціонують себе як суперник, але як представник працівників та соціальний партнер. Вони додають збалансованості відношенням між роботодавцем та його працівниками. Діяльність профспілок не скерована лише на покращення умов праці, забезпечення безпеки на робочому місці та справедливої зарплатні. Їх діяльність має за мету також покращення спілкування, підсилення відкритих відносин між роботодавцем та його працівниками.
Тому профспілки неможливо сприймати як когось, хто гальмує економічний розвиток роботодавців. Навпаки, розвинутий соціальний діалог та високоякісне спілкування між працівниками та роботодавцем, їхні конструктивні відносини, побудовані на соціальному примиренні призводять до більш високої ефективності праці. Таким чином, йдеться про інструменти, які підвищують конкурентоздатність та успішний розвиток роботодавців.
Місія профспілок полягає у захисті інтересів працівників, у захисті їх прав в рамках відношень трудового права та у сприянні розвитку соціально врівноваженого та демократичного громадянського суспільства.
Основними цінностями профспілок є соціальне партнерство, демократія, відкритість та солідарність.

До чого надаються профспілки?

Сам по собі працівник не є для роботодавця рівнозначно сильним партнером. Він завжди залишається більш слабкою стороно, яка знаходиться у менш сприйнятому становищі. Тому працівники можуть просувати свої права лише разом.

Профспілки є для Тебе запобіжником, тому що професійна організація може допомогти Тобі просувати Твої вимоги по відношенню до роботодавця. Вони можуть домовитись про колективний договір, завдяки якому і Ти матимеш вищу зарплатню та довшу відпустку, коротший робочий день та більш безпечні умови праці та краще середовище на робочому місці.

Лише профспілки можуть підписати з роботодавцем колективний договір. Колективний договір є результатом перемовин між роботодавцем та професійною організацією. Колективний договір є дієвим та важливим інструментом для досягнення достойних, слушних та справедливих умов праці.

Профспілки допомагають уникати конфліктів та вирішувати питання, які виникають в праці. Крім цього, вони надають і безплатні юридичні консультації, а у крайньому випадку можуть представляти працівника протягом судового процесу у справах, пов’язаних з трудовим правом.

Профспілки існують тому, що вони вміють покращити спілкування між роботодавцем та працівниками, досягти кращої культури у компанії та приємного середовища на робочих місцях. Вони допомагають уникати таких негативних явищ як мобінг, босінг, дискримінація та знущання в праці.

Профспілки можуть виконувати свою місію лише тоді, коли вони є досить репрезентативними та спираються на сильну членську базу. А на це можеш вплинути і Ти!

Чим мені можуть допомогти профспілки?

 • Домовитись про підвищення зарплатні
 • Допоможуть мені вирішити проблеми на робочому місці
 • Захистять мене від звільнення
 • Забезпечать мені безкоштовні юридичні консультації
 • Домовляться про більшу запомогу в разі звільнення
 • Забезпечать довшу відпустку
 • Перевірять безпеку праці
 • Покращать спілкування між працівниками та роботодавцем
 • Допоможуть створити кращу культуру у компанії
 • Домовляться про підвищення зарплатні за нічні зміни та за роботу у святкові дні
 • Забезпечать мені подальші вигоди, наприклад запомогу на харчування та відпустку


Чому б я мав бути членом профспілки?

 • Тому що бажаю отримати за свою роботу більше грошей
 • Тому що профспілки допоможуть мені вирішити проблеми на робочому місці
 • Тому що профспілки допомагають підтримувати рівновагу між родинним та професійним життям
 • Тому що бажаю знати, що відбувається в мого роботодавця
 • Тому що можу брати участь у покращенні умов праці
 • Тому що не дозволять роботодавцеві порушувати закони
 • Тому що бажаю мати вплив на те, що відбувається в праці
 • Тому що отримаю багато бенефітів, преференцій та знижок

 

Заява

Якщо Тебе зацікавили вигоди членства у Професійній спілці KOVO, якщо бажаєш бути членом великої та сильної родини, заповни заяву про вступ до первісної організації. Зразки заяв Твоєю рідною мовою знайдеш у додатку. Заяву потрібно заповнити чеською мовою.