Image
English
Image
Image
Image

Bezpečnost práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je jedním z hlavních bodů odborové činnosti, průřezově všemi úrovněmi svazu. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je v OS KOVO věnována velká pozornost. Oblast BOZP tu spravuje a zajišťuje devět regionálních svazových inspektorů BOZP a jeden specialista BOZP na centrále v Praze. Rozmístění svazových inspektorů po celé ČR víceméně kopíruje krajské územněsprávní uspořádání. Činnost inspektorů vychází z vnitřních i všeobecných předpisů a provádějí dle Zákoníku práce kontroly zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v jednotlivých společnostech v gesci OS KOVO. Svaz důsledně dbá na to, aby inspektoři BOZP disponovali vysokou odborností. Funkcionáři a členové OS KOVO se mohou na tento tým obracet o informace nebo metodické záležitosti, či např. požádat o konzultace k výkladu právních předpisů nebo k interním dokumentům BOZP apod.