Image
English
Image
Image
Image

JUST TRANSITION

ikonajust

LUCWEB

 

Zapojte se 27.10.2021 do tzv. TWITTEROVÉ bouře. Sdílejte své fotografie s logem kampaně a doplňte o hashtag #JustTransition a odkaz na Twitter účet industriAll @industriAll_EU a Twitter účet OS KOVO @OS_KOVO

 

IndustriAll Europe a její členské organizace mobilizují za spravedlivý přechod ve formě dvoutýdenní celoevropské akce za spravedlivý přechod/transformaci průmyslu v Evropě, která začne v pondělí 25. října 2021 a skončí o dva týdny později ve středu 10. listopadu.

Během těchto dvou týdnů budou členské organizace industriAll Europe organizovat řadu národních kampaní a akcí. Tyto akce budou doprovázeny zesíleným politickým lobbováním na úrovni EU a evropskou kampaní v sociálních médií, prováděnou industriAll Europe. Nebude se tedy konat žádná centrální evropská akce, ale budou probíhat akce na národní úrovni, dle možností jednotlivých svazů a zvyklostí v jednotlivých zemích.

Jaké jsou naše konkrétní požadavky?

  • Adekvátní zdroje pro spravedlivou transformaci nenechávající nikoho ani region pozadu: Spravedlivý přechod bude zajištěn pouze tehdy, budou-li zachována a vytvořena kvalitní pracovní místa, všechny regiony budou schopné vzkvétat a budou řešeny sociálně-ekonomické nerovnosti. Evropa potřebuje udržitelnou průmyslovou politiku, která bude využívat pracovní potenciál přechodu na odvětví s nulovými emisemi a zároveň zajistí investice do transformace průmyslové základny. Je třeba podporovat přechody z jedné práce do druhé, což s sebou nese značné investice do aktivních politik trhu práce, rekvalifikací a zvyšování kvalifikace: odhaduje se, že zvýšení kvalifikace/rekvalifikace pracovníka stojí 10 000 EUR. V současné době je JTF pro daný úkol nedostatečný. Zdroje musí být čerpány z rozpočtů EU, národních fondů a průmyslu. Přestože spravedlivý přechod není bezplatný, náklady na špatné přechody jsou pro jednotlivce, regiony a společnost jako celek mnohem vyšší.
  • Navzdory důležitosti průmyslu a probíhajícího rozsahu transformace je stále třeba provést jasné a podrobné zmapování důsledků přechodu na klimaticky neutrální odvětví na regionální úrovni na zaměstnanost. Bez pochopení, kde přesně jsou pracovníci ovlivněni, nelze rekvalifikační a dovednostní programy přizpůsobit tak, aby zajišťovaly přechody z jedné práce do jiné. Tuto analýzu musí provést veřejné orgány v koordinaci se sociálními partnery.
  • Očekávání změn a sociální dialog pro všechny pracovníky: v roce 2013 navrhl Evropský parlament evropský právní rámec pro předvídání a řízení změn-měl by být vytvořen tak, aby bylo zajištěno právo pracovníků na spolurozhodování během přechodu na jejich pracovišti a v jejich regionu.
  • Soubor práv k zajištění hladkého přechodu jednotlivých pracovníků: aktivní politiky trhu práce musí řešit naléhavost vzdělávání a odborné přípravy, která zajistí rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace za účelem vybavení pracovníků pro pracovní místa v transformujících se odvětvích a mezi nimi. Každý pracovník, bez ohledu na smlouvu, musí mít právo na kvalitní školení a celoživotní učení.
  • Spolupráce v oblasti politiky a výměna osvědčených postupů: Spravedlivý přechod proběhne na místní úrovni v regionálních ekonomikách a na pracovištích, ale mnohé lze zarámovat do společných politických cílů a výměny osvědčených postupů. Platforma spravedlivého přechodu by měla být rozšířena tak, aby pokrývala všechna odvětví ovlivněná evropskou zelenou dohodou. Jako příklad uvedeme, že ekosystém mobility - představující 16 milionů pracovních míst v Evropě, včetně výroby - bude silně ovlivněn, což je přímým důsledkem návrhů balíčku Fit for 55, přísnějších emisních norem. V současné době však na úrovni EU neexistuje rámec spravedlivého přechodu, který by odrážel přechod v tomto důležitém odvětví. Přechodové cesty musí být koncipovány prostřednictvím sociálního dialogu a účasti pracovníků.

 

Materiály ke kampani:

Plakát ke kampani CJ vlajka AJ vlajka
Dokument Mobilizace za spravedlivý přechod CJ vlajka AJ vlajka
Dokument Spravedlivý přechod: ‘Nic o nás, bez nás!’ CJ vlajka AJ vlajka
Tisková zpráva Průmysloví pracovníci v celé Evropě se mobilizují pro spravedlivý přechod CJ vlajka AJ vlajka

 

Kovák:

Kovak c.19 21 JUST Stranka 1 Kovak c.19 21 JUST Stranka 2

 

Infografika a bannery:

Pozadavek 1 Pozadavek 2 Pozadavek 3 Pozadavek 4
Pozadavek 5 Pozadavek 6 banner 01 banner 02
       


Fotogalerie ke kampani: