Image
English
Image
Image
Image

Práce na dálku

IndustriAll a její členské organizace spustily kampaň zaměřenou na oblast práce na dálku, která je nyní v době pandemie vysoce aktuální. Kampaň chce upozornit na pozitivní a negativní aspekty práce na dálku pro pracovníky a podpořit regulaci tohoto typu práce. Cílem odborů je zajistit, že výhody práce na dálku pro pracovníky budou převládat nad nevýhodami. Platit by měl i princip, že zaměstnanec nemůže být k práci na dálku nucen, že by měla být vykonávána s jeho souhlasem a musí mít možnost vrátit se k normální práci na svém pracovišti.

 

Materiály v rámci kampaně

Stanovisko industriAll Europe, schválené výkonným výborem
Plakát
Tisková zpráva  
Návrh novely ZP, předložený 19. 2. 2021 skupinou poslanců (Vít Kaňkovský, Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Stanislav Juránek, Jan Čižinský, Marian Jurečka, Jan Bartošek, Ondřej Benešík, Pavla Golasowská) sněmovně  
Výňatek z kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené mezi Elektrotechnickou asociací České republiky a OS KOVO na rok 2021  
Práce na dálku, která je vstřícná pro pracovníky, vyžaduje jasnou regulaci  
Práce na dálku pro lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem  
Práce na dálku nesmí vést knadměrnému sledování pracovníků  
Výzva pro řízení týmů během pandemie i mimo ni  
ORGANIZOVAT PRACOVNÍKY NA DÁLKU – ANO, MŮŽEME!