Image
English
Image
Image
Image
Evropská kampaň za dobrá průmyslová pracovní místa

Evropská kampaň za dobrá průmyslová pracovní místa

IndustriAll Europe zahajuje výzvu k akci, která vyzývá politiky, aby upřednostňovali dobrá průmyslová pracovní místa tváří v tvář bezprecedentním výzvám pro průmysl.

Evropský průmysl a pracovníci se potýkají s řadou krizí: přetrvávajícími dopady pandemie, narušením dodavatelských řetezců, geopolitickým napětím a energetickou krizí a krizí životních nákladů. Vzestup krajní pravice je hluboce znepokojující.

Pracovníci se obávají o svá zaměstnání, platy a pracovní podmínky a vidí, jak se jejich podíl na ekonomických výnosech snižuje, jak zisky rostou. Síly digitalizace, dekarbonizace a globálního ekonomického napětí představují velké výzvy. I když je řešení změny klimatu nezbytné, pracovníci potřebují větší podporu, aby zvládli masivní změny a přizpůsobili se novým pracovním místům.

V této souvislosti industriAll Europe vyzývá k proaktivnímu evropskému průmyslovému plánu založenému na investicích, solidaritě, vytváření kvalitních pracovních míst a inovacích – v souladu s našimi závazky v oblasti klimatu.

Podrobnosti kampaně a jak se zúčastnit naleznete na následujícím odkazu Dobrá průmyslová pracovní místa