Image
English
Image
Image
Image

Zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje

Dne 29.1.2024 se uskutečnilo zasedání Rady KS OS KOVO Olomouckého kraje v sídle  RP Olomouc. Zmocněnec KS kol. Zdeněk Zecha seznámil účastníky s aktuálními informacemi z Předsednictva OS KOVO konaného dne 24.1.2024. Zástupci VO informovali o situaci v jednotlivých ZO a o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání. Jedním z bodů programu bylo i schválení plánu činnosti KS OS KOVO Olomouckého kraje na první pololetí 2024 včetně termínů vzdělávacích akcí na rok 2024. Rada KS odsouhlasila termín konání Konference na den 29.4.2024.